Un dels supòsits en que ens trobem més vegades quan ens reunim amb un client per primer cop, és la confusió interna sobre quin camí han de seguir i sobre què és el branding, el marketing i tot plegat. Normalment, sempre ens demanen el mateix: volem facturar més, tenir més clients i gastar el mínim possible.

Quan ens trobem en aquesta situació, ens agrada fer una primera explicació al nostre client sobre la diferència entre marketing, comunicació i vendes, sobre com s’estructura un pla de negoci integral i, en particular, de quina manera s’hauria de plantejar un pla de marketing. D’aquesta manera i, entenen que no tenen coneixements sobre aquestes qüestions, els hi donem eines per tal de que puguin valorar i entendre la nostra proposta final.

En primer lloc i ja que no tots els clients es troben en la mateixa situació, hem de determinar si la consultoria que hem de realitzar és integral o bé sobre les accions concretes que s’han d’executar. En el primer escenari, hem de definir els objectius estratègics, en quin temps els volem assolir, és a dir, quina duració li atorguem al pla de marketing, quina estratègia ens ajudarà a assumir-los i, finalment, quines accions hem de plantejar ja sigui online o offline així com el cost total. En canvi, si ens trobem en el segon cas, donem per fet que els objectius i l’estratègia ja bé definida pel client i la nostra tasca es limita en assessorar quines accions online i offline serien les millors amb el pressupost existent.

Aconsellem dissenyar un pla de marketing transversal i homogeni, o sigui, hem de tenir en compte les altres àrees de l’empresa (financera, legal, producció, distribució, comunicació, vendes, etc…) i el plantejament ha de contemplar sempre tant la vessant online com l’offline.

 

Un cop hem detallats aquests punts al client, posem fil a l’agulla. Per començar i donant resposta a les 3 demandes que ens pot plantejar un client i que hem descrit en el primer paràgraf d’aquest escrit, el cost total del pla de marketing i les accions a realitzar dependrà de l’estructura digital (tot i que hem d’avaluar també la pròpia operativa offline del client) amb la que compti ja el client. És a dir, si l’empresa no té web o bé la que té és massa antiga, no està ben optimitzada a nivell SEO, no té presència a les xarxes socials o bé no compte amb seguidors suficients, hem d’arreglar primer aquestes premisses bàsiques a fi de poder estructurar accions que donguin un bon ROI i poder tenir KPIs suficients per mesurar la seva evolució i efectivitat.

Suposem que tenim una bona estructura digital, l’operativa de l’empresa a nivell offline és òptima i el client ja ha definit els objectius i l’estratègia. Sent així, resulta vital deixar clar al client que podem establir dos tipus d’accions. Podem pensar en accions per captar clients de forma immediata o bé podem idear d’altres amb l’objectiu de crear marca i augmentar la reputació per tal de generar una connexió amb el target. Aquesta, ens permetrà que el públic objectiu potencial, quan tingui una nova necessitat relacionada amb els productes o serveis que el nostre client ofereix, pensi en la seva marca.

Aquest últim tipus d’accions tenen un retorn d’inversió a mig-llarg plaç. En canvi, les que estan encaminades a captar clients tenen un ROI a curt plaç.

En Tactius planeamos la mejor estrategia online para que conectes con tu target de manera natural.

Segurament, el client voldrà contractar aquestes últimes ja que si el objectiu immediat és captar més clients i facturar més, seria l’opció més lògica. No obstant, m’agrada recomanar sempre la creació d’un pla de marketing que combini ambdós tipus d’accions ja que aconseguirem una millor conversió i a la llarga reduïrem l’import a destinar en accions de captació de leads.

En suma, és important comprendre que no totes les accions de marketing porten clients de forma immediata i que la generació de reputació i engagement amb el target és una feina a llarg plaç però que ens permetrà, en el temps, obtenir beneficis.

 

D’aquesta manera, ho resumirem dient que:

  • És millor crear un pla de marketing integral, transversal i homogeni.
  • Si no comptem amb una mínima estructura digital i offline, primer l’hem assolir.
  • No és el mateix captar leads immediatament que captar-los mitjançant un treball constant dedicat a fer marca, crear una bona reputació i connexió amb el target

Si vols que t’assessorem sobre com realitzar el millor pla de marketing, no dubtis en contactar-nos a info@tactius.com

Ramon Pedragosa, CEO Tactius